[Home ] [Archive]    
:: Main :: About :: Current Issue :: Archive :: Search :: Submit ::
Main Menu
Home::
Journal Information::
Articles archive::
For Authors::
For Reviewers::
Registration::
Contact us::
Site Facilities::
Indexing::
::
Search in website

Advanced Search
..
Receive site information
Enter your Email in the following box to receive the site news and information.
..
:: راهنمای نگارش مقالات ::

راهنمای تدوین مقالات

مجله علمی نوین سلامت افتخار دارد تا نتایج حاصل از پژوهش های اساتید، دانش پژوهان و نویسندگان محترم را که در حوزه ی "سلامت و علوم پزشکی" در سرتاسر کشور انجام شده است به صورت دوفصلنامه منتشر نماید. از نویسندگان گرامی تقاضا می شود پیش از تدوین و ارسال مقالات خود به مجله، به نکات زیر توجه نمایند.

 

سیاست های کلی مجله

 1. مقاله ی ارسالی نباید در مجلات دیگر به چاپ رسیده و یا همزمان برای سایر نشریات ارسال شده باشد.
 2. همه ی نویسندگان در قبال تمامی مطالب و منابع مندرج در مقاله مسئول هستند.
 3. ارسال مقاله به منزله‌ی قائل شدن حق قبول، رد و یا ویراستاری مقالات از جانب نویسندگان بر مجله است.
 4. مقاله پس از بررسی اولیه و دریافت نظر داوران، در جلسه هیات تحریریه مطرح و نتیجه به صورت پذیرش، اصلاحیه و یا رد چاپ به نویسنده‌ی مسئول اعلام می‌شود. در صورت انجام اصلاحات در موعد مقرر، مقاله تحت بررسی مجدد قرار گرفته و نتیجه‌ی آن متعاقبا به نویسده ابلاغ خواهد شد. مقاله‌ی پذیرفته‌ شده نیز پس از ویراستاری و پیش از چاپ، برای تایید نهایی مجددا برای نویسنده‌ی مسئول ارسال می‌گردد.
 5. مقالاتی در روند داوری قرار خواهند گرفت که از نوع پژوهشی اصیل (Original)، سرمقاله یا سخن ویژه (Editorial)، مروری (Review)، گزارش کوتاه (Brief Report)، گزارش مورد (Case Report) و یا نامه به سردبیر (Letter to the Editor) باشند.
 6. فرم پیش نیاز انتشار مقاله باید به صورت دستی به امضای نویسنده مسئول رسیده و تصویر اسکن شده و یا عکس گرفته شده‌ی آن به عنوان فایل پیش نیاز ارسال مقاله برای مجله فرستاده شود.

 

نگارش مقالات

 1. مقاله باید دارای انشایی روان باشد و نگارش آن مطابق با دستور زبان فارسی انجام گیرد. از به کار بردن واژه های خارجی که معادل رایج فارسی دارند خودداری شود.
 2. نسخه‌ی اصلی مقاله به صورت فایل ورد 2003 و یا بالاتر، با قلم ب میترا 12 برای مقالات فارسی و Times new roman 12 برای مقالات انگلیسی، با 1/5 سانتی متر فاصله‌ی سطور، در صفحه‌ی A4 و با حاشیه‌ی 2/5 سانتی متر از هر سمت ارسال شود.
 3. صفحات باید شماره گذاری شده باشند و در صفحه‌ی اول (Title Page) نوع مقاله، عنوان مقاله (ب میترا 14 ضخیم)، عنوان مکرر (=Running title، حداکثر 50 کاراکتر)، اسامی نویسندگان (ب میترا 12) به همراه درجه علمی (MD، PhD و...، ب میترا 12)، وابستگی سازمانی آنها (=Affiliation، ب میترا 10)، آدرس، پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسئول ذکر گردد.
 4. تمامی اشکال و نمودار ها با کیفیت مطلوب در صفحات جداگانه بعد از منابع درج شوند. توضیحات جداول در بالا و توضیحات نمودارها در پایین آن ها قرار گیرد.

 

مقاله اصیل (Original): مقاله پژوهشی باید شامل عنوان کامل، عنوان مکرر، چکیده‌ی فارسی و انگلیسی (هرکدام حداکثر تا 250 کلمه)، واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی (حداقل 3 و حداکثر 5 واژه)، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، و فهرست منابع باشد. این مقالات حداکثر در 2500 کلمه (بدون احتساب چکیده، جداول و منابع) تنطیم شوند.

 • چکیده انگلیسی و فارسی: چکیده مقاله می‌تواند حداکثر تا 250 واژه را دارا بوده و می‌بایست شامل 4 بخش سابقه و هدف (Background and Objective)، مواد و روش‌ها (Methods)، یافته‌ها (Findings) و نتیجه‌گیری (Conclusion) باشد.
 • واژه های کلیدی: کلیدواژه ها (Keywords) باید بین 3 تا 5 کلمه بوده و بر اساس MeSH تنظیم شده باشند.
 • مقدمه: در این بخش پس از آوردن سابقه علمی مختصری از موضوع مطالعه، فرضیه تحقیق و سپس هدف آن به‌طور خلاصه بیان گردد. نباید به یافته‌ها و یا نتیجه‌گیری اشاره‌ای شود. تنها از منابع کاملا مرتبط استفاده گردد.
 • مواد و روش ها: جمعیت مورد مطالعه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه‌ها (بیماران یا حیوانات آزمایشگاهی)، از جمله گروه‌های شاهد و کنترل، به‌طور دقیق و شفاف ذکر شود. سن، جنسیت و سایر مشخصات مهم، و نیز متغیر‌های مورد سنجش ذکر گردند. معیارهای ورود و خروج (در صورت وجود) بیان شوند. اخذ رضایت‌نامه‌ی آگاهانه (در صورت وجود) قید گردد. در مطالعات کارآزمایی بالینی، به تاییدیه کمیته اخلاق پژوهشی سازمان مربوطه اشاره شود. روش‌های آماری با جزئیات کامل و کافی توضیح داده شوند تا نتایج مقاله برای خواننده قابل درک و توجیه باشد. نام نرم‌افزار آماری به کار رفته ذکر شود. آزمون‌های آماری استفاده شده برای متغیر های مطالعه بیان گردد.
 • یافته ها: جهت بیان نتایج باید سعی گردد ابتدا داده‌های آنالیزهای توصیفی و سپس تحلیلی مد نظر قرار گیرند. همچنین باید توجه داشت که داده‌های جداول، نمودارها و تصاویر نباید مجددا در متن تکرار نشوند، مگر آنکه بیان آنها مورد نیاز باشد. مطالب بحث و نتیجه‌گیری نباید در این بخش آورده شوند.
 • بحث و  نتیجه گیری: در بخش اول این قسمت بهتر است یافته های مهم مرتبط با سوالات اصلی مطالعه ذکر شوند. یافته‌های مطالعه می‌بایست با نتایج مقالات دگر مقایسه شده و علل شباهت‌ها و تفاوت‌ها تحلیل شوند. از تکرار مطالب مربوط به بخش مقدمه و یا نتایج پرهیز شود. سعی گردد مسائل و فرضیات مهم و جدید مرتبط با موضوع مقاله نیز عنوان شوند. بهتر است به محدودیت‌های مطالعه اشاره شود. نتیجه‌ی نهایی، هدف اصلی را بیان کند.
 • سپاسگزاری: نویسندگان در این قسمت می‌توانند از حمایت‌ها و کمک‌های افراد و یا موسسات تقدیر به عمل آورند.
 • تعارض منافع: به منظور جلوگیری از تعارض منافع (Conflict of Interest) لازم است روابط بین نویسندگان و موسسات و سازمان‌ها واضحا بیان گردند.
 • منابع نویسی: منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شده باشند. منابع فارسی نیز باید به درستی به زبان انگلیسی ترجمه شوند (با مراجعه به پایگاه مجله مقاله مزبور و یا از طریق پایگاه magiran) و در آخر، عبارت [In Persian] آورده شود. نگارش منابع باید به شیوه ونکور باشد و به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شود. ترجیحا از نرم افزار EndNote استفاده شود.
 • نحوه ارجاع دهی به مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده (گان)(تا 6 نفر نویسنده اول نوشته و سپس کلمه et al. ذکر شود). عنوان مقاله. نام مجله (بصورت مخفف). سال انتشار؛ دوره انتشار(شماره مجله): شماره صفحات.

* Anderson CS, Robinson T, Lindley RI, Arima H, Lavados PM, Lee TH, et al. Low-Dose versus Standard-Dose Intravenous Alteplase in Acute Ischemic Stroke. N Engl J Med. 2016;374(24):2313-23.

* Farahvash M, Yegane R, Khorasani G, Ahmadi M, Farahvash B. Anthropometric analysis of faces and heads of 18 to 30-year old Persians and its comparison with Caucasian ethnic group. Tehran Univ Med J. 2011;69(6):359-65. [In Persian]

 • نحوه ارجاع دهی به کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام مولف (ها). نام کتاب. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر؛ سال انتشار.

* Benzie IFF, Wachtel-Galor S. Herbal medicine: biomolecular and clinical aspects. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press; 2011.

 • بخشی از یک کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام مولف (ها). نام فصل. نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستار (ها). نام کتاب. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات.

* Stevenson DD, Simon RA, Zuraw BL. Sensitivity to aspirin and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In: Adkinson NF, editor. Middleton’s Allergy Principles and Practice. 6th ed. Philadelphia, Pa: Mosby; 2003. p. 1695-1710.

 • نحوه ارجاع دهی به منابع الکترونیکی:

* WHO. Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organization. Available from: http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/ (accessed Nov 25, 2015).

 

فرم پیش نیاز : 

فرم تعهدنامه انتشار مقاله باید به صورت دستی به امضای نویسنده مسئول رسیده و تصویر اسکن شده آن به عنوان فایل پیش نیاز ارسال مقاله برای مجله فرستاده شود:  
 

           دانلود فرم پیش نیاز

                                                                                                

سرمقاله یا سخن ویژه (Editorial): این مقالات می‌بایست توسط سردبیر و یا هیات تحریریه‌ی مجله، و به فارسی و انگلیسی نوشته شوند. چنین مقالاتی می‌توانند حداکثر تا 800 کلمه (بدون احتساب منابع) و 10 منبع داشته و شامل عکس و یا جدول نیز باشند.

مقاله مروری (Review): یک مقاله‌ی مروری باید موضوع علمی خاصی را به‌طور جامع و دقیق از ابعاد مختلف تفسیر کرده و با نظریه‌‌پردازی‌های درست، در نهایت نتیجه‌گیری منطقی و جدیدی را ارائه کند. در این نوع مقاله باید حداقل از 40 منبع معتبر و ترجیحا جدید استفاده گردد. مقالات مروری تشریحی (Narrative) مشتمل بر چکیده‌ی فارسی و انگلیسی، مقدمه و عناوین مورد بررسی می‌باشند. در مطالعات ساختاریافته (Systematic) و متاآنالیز می‌بایست مواد و روش‌ها، یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری را نیز لحاظ کرد. باید حداقل از سه منبع مرتبط از خود نویسنده و یا نویسندگان استفاده شده باشد. این نوع مقالات حداکثر در 3000 کلمه تنظیم گردند (بدون احتساب چکیده و منابع).

گزارش کوتاه (Brief Report): ساختار این مقالات شبیه به مقالات پژوهشی است، جز اینکه یافته‌های پژوهش و تفسیر آنها حجم کمتری را دارا می‌باشد. این مقالات نباید از 1500 کلمه تجاوز کند (بدون احتساب چکیده و منابع).

گزارش مورد (Case Report): در صورتیکه نویسنده یا نویسندگان با بیماران و یا عوارض بسیار نادر مواجه شده باشند، می‌توانند آنها را گزارش کنند. این مقالات باید شامل خلاصه فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی، مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، و فهرست منابع باشند. چکیده باید حداکثر 200 کلمه داشته و متن اصلی نیز نباید از 1500 کلمه بیشتر باشد (بدون احتساب منابع).

نامه به سردبیر (Letter to the Editor): مربوط به اظهار نظر و نقد علمی در مورد یک موضوع (ترجیحا در ارتباط با مقالات یک یا دو شماره‌ی اخیر مجله) در حیطه‌ی سلامت و علوم پزشکی است و حداکثر تا 500 کلمه (بدون احتساب منابع) و 5 منبع می‌تواند داشته باشد. این مقالات باید به دو زبان فارسی و انگلیسی نگارش شوند. در صورتیکه مطلب نوشته شده در ارتباط با مقاله‌ای از مجله باشد برای نویسنده‌ی مسئولِ آن مقاله ارسال شده و اگر نویسنده مایل به پاسخگویی باشد، جوابیه‌ی وی نیز همزمان چاپ خواهد شد.

View: 2728 Time(s)   |   Print: 291 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)
::
Current Research in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 39 queries by YEKTAWEB 4540